Vidéo

 • 游世界学中文 - 莫奈花园 Le Jardin de Claude Monet

  莫奈花园 Mò nài huāyuán


  chūntiān de guāngyǔyǐng
  春天的光与影

  zhāorě wǒ qù bàifǎng
  招惹我去拜访

  mò nài huāyuán
  莫奈花园

  mǔdān jiāo hóng, dùjuān fěn nèn
  牡丹娇红,杜娟粉嫩

  hēi yùjīnxiāng nǐ rènshí ma
  黑郁金香你认识吗

  xiǎo qiáo rùhuà qiān bǎi cì
  小桥入画千百次

  zhè shuǐ lǐ cángzhe yìnxiàngpài de xiǎo mìmì
  这水里藏着印象派的小秘密

  ... ...